Bà Trần Kim Liên

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
 Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

Quá trình công tác:

 • 1980 - 1982: Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
 • 1982 - 1995: Trợ lý Giám đốc Nông trường Đồng Giao.
 • 1995 - 1996: Trưởng phòng Kinh doanh XN Nông CN Đồng Giao.
 • 1996 - 1998: Phó Giám đốc Công ty Thực phẩm XK Đồng Giao.
 • 1998 - 2000: Phó Giám đốc công ty Vật tư và XNK - TCT Rau quả VN.
 • 2000 - 2004: Phó Giám đốc công ty Giống cây trồng TW I (nay là Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed).
 • 2004 – 6/2020: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinaseed.
 • 2015 – 6/2020: Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 6/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT Vinaseed, Chủ tịch HĐQT SSC.
 • 2019 – nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinarice.

 

Ông Nguyễn Quang Trường

Thành viên HĐTV

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ĐH Northumbria, Anh Quốc.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ĐH Northumbria, Anh Quốc.

Quá trình công tác:

 • 2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư FPT.
 • 2012 - 2013: Chuyên viên phụ trách khối khách hàng tổ chức – NH VietinBank.
 • 2013 - 2017: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư Vinaseed
 • 2016 – 6/2020: Thành viên ban Kiểm soát công ty CP Giống cây trồng Hà Tây.
 • 2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP PAN Farm.
 • 4/2017 – 6/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaseed.
 • 7/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinaseed.
 • 2019 - nay: Thành viên HĐTV Vinarice.

Ông Bùi Quang Sơn

Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Quá trình công tác:

 • 1999 - 2016: Công tác tại Tập đoàn Lộc Trời, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó phòng kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và phụ trách kinh doanh giống cây trồng, Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và SX giống cây trồng – Tập đoàn Lộc Trời.
 • 2016 - 2017: Phó Tổng giám đốc CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2017 – 2018: Tổng giám đốc SSC.
 • 2019 – nay:  Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Vinarice, Thành viên HĐQT SSC
 

Ông Bùi Quang Sơn

Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Quá trình công tác:

 • 1999 - 2016: Công tác tại Tập đoàn Lộc Trời, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó phòng kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và phụ trách kinh doanh giống cây trồng, Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và SX giống cây trồng – Tập đoàn Lộc Trời.
 • 2016 - 2017: Phó Tổng giám đốc CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2017 – 2018: Tổng giám đốc SSC.
 • 2019 – nay: Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Vinarice, Thành viên HĐQT SSC

Ông Dương Nguyễn Đình Duy

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Quá trình công tác:

 • 1999 - 2011: Phó Giám đốc Công ty cổ phần XNK Đồng Tháp Mười
 • 2012 - 2017: Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình- Tập đoàn Lộc trời .
 • 2018 - 2019: Trưởng phòng Kinh doanh, Ngành lương thực Tập đoàn Lộc Trời.
 • 01/2020 - nay: Phó Tổng giám đốc Vinarice/ Giám đốc KDNS

Đoàn Xuân Khánh Quyên

Phó Tổng Giám đốc Quản Trị

●  Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Kinh tế
● 
 Ngoại ngữ : Tiếng Anh
● 
 Quá trình công tác : 

- Năm 2001-2003: Đánh giá viên nội bộ - Công ty cổ phần L.Q Joton.

- Năm 2004: 2011: Kế toán trưởng Công ty TNHH XD TM Kiến Thủy.

- Năm 2012- 2017: Công tác tại Otran Group qua các vị trí:

       + Kế toán trưởng Công ty cổ phần Otran Đồng Nai

       + Trưởng phòng TCKT Công ty cổ phần Otran Miền Nam

       + Phó Giám đốc kiểm soát TCKT Công ty cổ phần Otran Miền Nam

       + Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Otran Đồng Nai;  Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Otran MIền Nam

 • Từ 2017- tháng 10/2020: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
 • Từ tháng 10/202 đến nay: Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam.

Bà Lương Mai Phương

Kiểm soát viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Quá trình công tác:

 • 2006 - 2015: Cán bộ kế toán TH, Phó phòng Tài chính kế toán Vinaseed.
 • 2015 - 2019: Phó Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Vinaseed.
 • T6/2020 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát công ty CP Giống cây trồng miền Nam SSC.
 • 2019 - nay: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Vinaseed, Kiểm soát viên Vinarice.

GS.VS.TSKH Trần Đình Long

Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ an sinh xã hội (AFV)

 • 1967 - 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
 • 1968 - 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II.
 • 1981 - 1983: Thực tập sinh tại LB Nga.
 • 1983 - 1993: Giám đốc trung tâm Giống cây trồng Việt Nga.
 • 1993 - 2003: Phó Viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2002 - 2003: Giám đốc trung tâm Thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2003 - nay: Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ an sinh xã hội (AFV), Ủy viên Trung ương quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, viện nghiên cứu Rau quả trung ương, Trung tâm tài nguyên thực vật.
 • 2004 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

GS.TS Đỗ Năng Vịnh

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp

PGS.TS Hà Thị Thúy

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp viện Di truyền Nông nghiệp

TS. Nguyễn Như Hải

Trưởng phòng Cây lương thực, cây thực phẩm – Cục trồng trọt -  Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trưởng phòng Cây lương thực, cây thực phẩm – Cục trồng trọt -  Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn.

TS. Trần Ngọc Hùng

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI)

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI)

Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Vinarice TP Hồ Chí Minh 282, đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Vinarice Hà Nội 01, phố Lương Định Của, phường Phương Mai, TP. Hà Nội
Vinarice Trà Vinh Lô C đường số 1 KCN Long Đức, xã Long Đức, Tp.Trà Vinh.
Vinarice Cai Lậy Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Hỗ trợ Online